Breaking News

SI PA NI SOUTIRÈ

27 Fév 2018 Térèz Leotin
742 fois

Mardi 27 Février 2018. CCN. Pawol Lib (Libre Propos) est une nouvelle rubrique de CCN. Notre rédaction propose donc à tous les progressistes qui le souhaitent un espace de communication, une tribune dont le but principal est de porter une contribution au débat d’idées qui fait cruellement défaut dans notre pays. Les points de vue exprimés dans « Pawol Iib » n’engageront pas nécessairement la ligne éditoriale de CCN mais il nous semble indispensable que les intellectuels, la société civile aient la possibilité de pouvoir très librement opiner dans nos colonnes. Cette fois, c’est Térèz Leotin qui nous a soumis son « libre propos ». 

Dépi tjek tan an mové van ka planné anlè Linivèsité a. Twa bandi granchimen ki dwett té garé jou a yo pasé pa lapott Linivèsité a, poko lé rivé konprann fok pa yo konfonn, lajan Linivèsité épi lanmonné poch yo.

Yo toujou lé kwè Linivèsité sé manman yo ki ka ba yo brè, manjé, vwayaj, lajan pou fè labonm. Aloss yo lé viré andidan patiraj la.

Sé bouwoglann lan ni sett papa-chaj ka kouri asou kont yo, é magré toutt dott kaswol yo la ka trennen, yo fè apel pou déviré « travay » adan Linivèsité yo a. Sa sé dwa yo.

Yo konnett dwa tala, men asiré yo pa té konnett dwa a ki ka mandé’w pa mété lanmen’w adan an lajan ki pa ta’w. Pa alé fè papiyé manti ba’w. Pa ay mété signati’w anba dotjiman ki pa ni non’w anlè’y. Poutji yo pa konnett sé lobligasion tala ? Ess sé pass Matinik ka twouvé kòy adan an koté éti ledwa, sa yo ka kriyé lajistiss sé an bagay ki ka alé adan ansel sans, ki pa pou fett, lè sa ka déranjé’w, oben ki pa ka jenmen menyen an konpangni .

Pwofésè Linivèsité, étidian, ka batt é débatt pou sé sansi tala ki sisé san Linivèsité a, é ki lé déviré adan patiraj yo a, aresté filé zouti yo.

Yo ka défann lentéré Linivèsité a. Lentéré péyi a. É yo tou, sa sé dwa yo.

Ess péyi nou ka maché tjoupoutett ? Konsidiré Lajistiss sé an rev ki ka dòmi, séré anba labay. Poutji ?

Annou pran tan gadé sa ka fett lantou nou, dabò pou yonn, toutt tè Matinik, tè Gwadloup ni an zafè Klòdékòn ki té ka sèvi’y langré. Mové langré a, tala ki ka ba moun toutt kalté model maladi a. É pli bel la lotè a, moun an ki chayé pwazon’y lan vini an, sé li ki pli vayan pou kontinié vann bagay i ka fè sòti, adan dott péyi. Padan tan an ti neg-tè ka kontinié pran bon fè, é menm mové van an ka souflé souflé’y la.

Ni délè ou pa ka djè konprann ki koté ou yé a. Ni pwézon toupatou.

Tonnan ! Si pa ni soutirè pa ni vòlè !

Térèz LÉOTIN

Évaluer cet élément
(0 Votes)

Toute l'actu de la Guadeloupe et des Caraïbes.

Articles Populaires