Breaking News

Gwoka Kozak è tanbouyèz : Annou arété polémiké !

29 Aoû 2018
919 fois

Pawol Lib sé on pot CCN ka wouvè pou tout moun ki vlé péyi la ay pli douvan. Pawol lib sé on modèl baylavwa asi larel bokanté-pawol. Sa CCN vlé sé ba lidé néf on bel balan é simé yo toupatou an péyi la. Men penga !  moun ka bay la vwa é maké  adan "Pawol lib" dwètet doubout dèyè pawol a yo, kivédi   larelouvel a CCN pa obijé dakô épi  sa ka ki maké. Nou ka di moun a lakré, moun a liv,  pé  voyé bon  pawol  monté, pou sa  pé sèvi lidé nef vansé é  fè pèp an nou ay pli douvan  sé pou sa Pawol Lib kon van ! Sé Toni Mango, pofésè kréyol an lakou Pari, prézidan é sosyété Eritaj ki ka bay la vwa. 

Dabòpouyonn, an pa té la pou suiv kijan sa pasé poubonvré. Sé lòtbòdlo an ka rèsté. Mé, padavwa an sé pitit a péyi Gwadloup, é pas tout déba séryé ka woulé an péyi an mwen ka entérésé mwen, an ka lévé lanmen pou rantré an lawonn a pawòl lasa asèlfen an mandé polémik la kontinyé plifon ankò, lontan plifon. Nou lwen a bout a gòlèt a pawòl.  

Asiré-senten, lè a pé ja pasé. Pé pou pa lévé dézòd pa ka opozé dézòd lévé !! Okontrè, sé adan on dézòd ou pé touvé chimen a lawmonni. Lè a débat oséryé, menm lè nou pa dakò, piplis lèwvwè nou pa dakò, rivé bon rivé la !

Alòs, an ka wouvè èvè on pawòl senp : Mèt Kozak di i mandé yenki nonm pou sizé si tanbou é jouwé si senn ba'y. Kèlkanswa grennsèl nouchak an nou pé anvi pòté anlè pozisyon a'y ki ta'y, ankijan nou pé opozé'y chwazi kimoun i vlé si senn épi'y ? Sé libèté a'y. Sé dwa a'y osi.  É sé mèt Kozak i la ! Kozak an nou ! An lojik é konviksyon a'y, yo dérèspèkté désizyon a'y. Kidonk i dérifizé chanté. I rété doubout dèyè pawòl a'y é an ka rèspèkté'y pou sa. Piplis ankò, menmsi an pa toujou dakò épi'y,  an ka rèspèkté'y pou tout fòs é vibwasyon i ka pòté, dépi 50 lanné alamonté, adan gwoka, patrimwann a pèp Gwadloup.

An ka pousuiv é tipawòl la i sèvi èvè'y la pou jistifyé dékatman a'y : *Sa ou pa konnèt gran pasé'w*. Ni on mistik adan gwoka. Sé vré a'y toubònman. É an pa'a kwè ni li ni nou ponyonn sa métrizé'y, ni anvi  kontwolé'y. Sizé si on ka, a pa yenki sizé anlè on enstriman a pèkisyon, kantmenm ni moun ka fè'y yenki pou sa (é sé dwa a yo an jaden a yo ki ta yo).  Sé lontan plis pasé sa. Sé rantré an lyannaj dirèk èvè on vibwasyon, on mistik, on santiman on dinité, on fòs, on kouwaj, on détèwminasyon, on éritaj... Silon rézon la ka fè nou sizé anlè KA la : jouwé pou jiskont apwann on tèknik, konnyé pou envoké gangann an nou, fwapé pou rèvandiké dinité, lonnè é rèspé, bat pou fouyé, pou kréyé, pou enmé, tanmtanmé pou sanblé... kèlkanswa rézon la, konnyé, dansé, chanté gwoka sé fouyé chimen a libèté. É libèté sé on dwa natirèl pa menm Bondyé pé pa opozé on moun chaché. Dèlgrès an nou i kité pawòl lasa ban nou !  Ba kèlkanswa moun la ! Nonm kon fanm ! Fanm kon nonm !

Alèkilé, an ka janmbé déba la i lévé la : *ki wòl é plas a madanm adan gwoka ?* 

Pengad ! A pa padavwa déba la pa agou a kyè an mwen oben pa ni pòtalans alakèl. Awa, okontrè ! Sé on kèsyon séryé menm, é, dapwé mwen, si nou pwan tan byen gadé, kabéché é fouyé tikak, ja ni bon enpé tan madanm ka goumé pou enpozé on plas bita-bita avè nonm adan gwoka, ki an ògannizasyon,  ki an kalkilasyon, ki an kréyasyon. 

Sèlman, ban mwen, sa klè osi bokantaj lasa ka dépasé larèl la i pozé la la. Nou ka viv adan on sosyété ka nouwi on ti kochon antrè nonm é fanm dépi antan lajoukann, antan nèg é nègrès té anba jouk. Malérésò, sòti anba lèsklavaj pa rivé réglé chiraj lasa anponjan. 

Kifèwvwè kèsyon an mwen sé piplis *ki wòl é plas a madanm adan SOSYÉTÉ AN NOU ?* Ki wòl é plas NONM ka ba yo,  ka kité ba yo, ka otorizé yo pwan ? Ki wòl é plas MADANM ka ba yomenm, ka kité ba yomenm, ka otorizé yomenm pwan ? Adan listwa ! An lawonn a fanmi ! An travay ! An rèlijyon ! Adan law ! Adan kwayandiz an nou ! An lanmou ! An tout sitiyasyon sosyal, politik é kiltirèl !...

Souvwè kèsyon lasa ka pozé an gwoka toujou alèkilé sé davwa NOU poko rivé réglé'y adan fondas, karésòl a sosyété an nou. Konfèdmanti, madanm ka kontinyé tonbé anba kout boutou a nonm toujou ; ka pòté, san menm mandé pli souvan ki rarman, chaj a fanm potomitan ajékontinyé, toujou ; ka halé bout a lavi pou gannyé menm dwa ki nonm, toujou. Poutan, sé byen madanm ka mèt nonm si tè, non ? Pa ka menm pwan tan di sé madanm ka lévé nonm !!

Pétèt sé gras a gwoka nou kay rivé fouyé kèsyon lasa plifon. Pètèt gwoka, adan mistik a'y poubonvré, kay pòté on ganm, kay ban nou on pal pou sèklé, fouyé, planté, wouzé, adan on bèl polémik a pawòl ki ké menné dézòd, on dézòd a rimé anpangal asèlfen nou dézapwann jouwé anpangal.  

Kidonk annou vwè otila nou ha rivé ? Ki modèl sosyété noutout vlé kontinyé lévé pou jénérasyon ka vin dèyè. Lawmonni pa ka vwèjou konsa, san tribilasyon, jiskont adan on hélé *san soufrans !*. Apré gwonèsè, sé douvanjou. Annou pa pè gwonwèsè. 

Annou arété polémiké ? 

Awa ! Kòk atè sé pou bat ! Kidonk annou débat pou rivé woubat jé kat an nou an jan an nou !

 

 

Évaluer cet élément
(4 Votes)
CCN

Webzine cari-guadeloupéen créé en 2008. Notre premier objectif est d'établir par ce biais un véritable lien entre les caribéens, qu'ils soient francophones, créolophones, anglophones, hispanophones. L'information est donc pour CCN une matière première d'importance capitale.

Site internet : www.caraibcreolenews.com

Toute l'actu de la Guadeloupe et des Caraïbes.

Articles Populaires