Breaking News

×

Avertissement

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 940

Guadeloupe. Max Rippon : Zongnon luil é mori, pa té janmé lwen

06 Juil 2016
4129 fois

Granbou-Ma’Galant. Mékredi 6 juiyé 2016.CCN . Mi on  bel  pawolfonnkè, Max Rippon maké é mété dèwô lot jou pa rapot a fèt a Foubab ki té ni an Komin Manten. Ripon ka  met  fouyapen-la ( foubap) adan larel a y  é adan larel an nou. Tout moun  byen savé ki wol foubab té ni  adan manjé an nou. E ta fanmi an nou  an tan lontan. Erézdibonné, moun ka fè wouchach asi manjé   fè nou konpwann potalans  a foubab -la  jôdi jou é sé pou sa, pawolmaké a Max Ripon fondal. 


 

Dèyè nan kaz

Té ni on gwo pyé fouyapen-bè

Apa té on pyé-bwa yo planté, kon vou ki an hanmak

Sé on rasin ki kouri rantré èché sòlèy, an lakou an nou

I koumansé pa fè on ti boujonné an benn an benn 

Yo bay hou kon hou fèt…

I pran sab, kon moun anrajé ka sèklé vyé zèb

Makach… awa!

Foubap kontinyé voyé tij a-y monté tchoké niyaj

Mi nou jòdijou douvan-w, alafrèch pou tann é konprann

E ou ké pwofité menm jan-la,  afòs lanmou nou ké ba-w

Ou ké ban nou pòpòt, pou zanfan pé jouwé bèf jouklé an kabwa

Ou ké ban nou pòpòt, pou manman fè konfiti, ka fè nou kwè nou byen manjé

Nou ké krazé déotwa fèy vèt a-w an dlo-lanmè é lalkali é dé gout safétida

Pou dékrasé planché a maléré, ka soutiré mizè

Lè van ké vanté, é ou ké pèd fèy jòn sèk, payé nan laliwondaj

Nou ké balyé-sanblé tout lakou, toupannan nou ka kaché lapli anba zèl a-w

Zanmi ki ni kaz an bwa-di-nò, ké rizé pongnèt a yo,  jistan planché kléré

Dépawfwa sa rivé ou pèd an branch avan mèlba, sa ki té two féba

Sa ki tonbé pa té ni tan pouri atè, ni woulé bòskaf an dépant a mòn  

Vitman présé, nou bann négyon ka gawoulé an koulé, nou fè yo sèvi boul an savann

Souvant fwa, lè lavi té vin pli rèd ankò ki yè, é dlo té pasé farin

Manman dépann on blè-blè èvè gòlèt, pou toudi on bébélé, pou nou té déjiné

Moun di, fouyapen apa on pyé-bwa, ka pòté kon mango oben prin, pou sèvi désè

Fouyapen-lasa, sé on bopè, ka ba tout pitit manjé, san konnèt kaki papa kaki bòkò

Fouyapen-lasa, osi, sé manjé sèvi an bay pou kochon, lè i bouyi a gwo-sèl, san pliché

Fouyapen-lasa, sèvi vayan nèg kafé, lé jou a konvwa, bèf maré ka bavé anba mouchné

Nou kolé bichèt a sèwvolan, èvè san a-w ka sèvi lagli  

Nou fè soulyé an batèm a pòpòt évè fèy a-w

Nou  viv an dé bwa a-w, kon pitit an wòb a manman

Pou ban nou manjé, é gonflé pòpòt an branch, kon balon krévé ka fè siriz

Pou nou té fè désè, sé an pyé a-w, nou ké èspéré sikdòj pèd chalè

Nou pran lonbraj anba zèl a-w, sé la nou ké trésé karata pou fè balansin

Foubap an mwen, doubout an ravin, kanté an lanklo oben an bòdaj a chimen  

Ki nou vlé, é menm si nou pa vlé, sé anba zèl a manman-poul, pitit ka aprann ponn !

Chemin de Faugas. Castel le 30 juin 2016.

 

Max Rippon 
rippon

 

Évaluer cet élément
(0 Votes)

Toute l'actu de la Guadeloupe et des Caraïbes.

Articles Populaires