Partagez sur

Partagez sur

Actualité en Guadeloupe, Martinique, Guyane et dans la Caraïbe !

Guadeloupe. Chonjé 14 févriyé 1952 (Tchouyézon o Moul)

Guadeloupe. Chonjé 14 févriyé 1952 (Tchouyézon o Moul)

Moule. Lundi 14 février 2022. CCN.CAPITOLIN* CERDO* DERNON* & Florence DULAC-MARIGNAN* On fanm ansent gwovant E tala ki pa tini non-la* Tala yo tchouyé an vant a manman-y la 

Ni on pyékann an tèt an-mwen
On pyékann byen vèt
Ki doubout dwèt an mitan savann a lèspri an-mwen Ka sèvi chak lidé an-mwen ranm
Èvè gran bèl boutchéflè a-y
Ka floté si fétay a mémwa an-mwen. 

Flèch a kann ka fè ganm an nanm an-mwen
Kann an flè – Kann an flèch
É sé flè a kann-la ka voyé flèch si koko a zyé an-mwen 

Senkanndé
Févriyé ka rivé
Lapli ja-a frenné balan a-y Kanta kann-la
I ka fè kous
Kous opi dous
Pou fin prèmyé lizin Prèmyé a sik
Prèmyé a wonm 

Men lavi chè
Lavi-la rèd
Travayè ni rèvandikasyon Koupèkann ka mandé ògmantasyon Marèkann ka mandé konpansasyon 

Yo enmé kann
Yo enmé kann-la pou tann é konpwann Ah ! Fout yo enmé kann-la 

Yo enmé planté kann Yo enmé koupé kann Yo enmé maré kann Yo enmé pliché kann Yo enmé manjé kann Yo enmé sousé kann Fout yo enmé kann 

Men kann-la
Kann a béké-la
Kann-la ka manjé chè a-yo Kann-la ka raché po a-yo Kann-la ka sousé san a-yo 

Kann-la ka maré yo 

On ti manifèstasyon pou démaré ren a-yo Dé ti rèvandikasyon pou soulajé tchè a-yo 

Févriyé Senkanndé Rékòt ka rivé Travayè ka lévé Vlé palé 

Pannan yo ka vansé an lari-la
Babilòn ka sanblé
Pannan yo ka chanté bèlté a kann a Lanmizè Fizi ka bwaké si yo 

Séhèrès pa douvan Séhèrès pa dèyè 

Ka baré chimen-la
Lafwans ka tiré si grèv a travayè Gwadloup 

Nèg-la doubout di i pa dakò yo èsplwaté-y 

Katsandisèt pakékann pa jou Douz bèl kann adan chak paké É pou konmen lajan 

Lafwans ka jété Nèg-la atè
Ka fè-y woulé adan labou a réprésyon kolonyal Ka néyé grévis a kann an-nou 

An san a rézistans a Pèp an-nou Nèg Moul ka péyé ba tout Nèg a kann 

Capitolin* Cerdo* 

Dernon*
Florence Dulac-Marignan*, 

On fanm ansent gwovant 

É tala ki pa tini non-la*
Tala yo tchouyé an vant a manman-y la 

Nou ka péyé é san an-nou
Pou on ti ògmantasyon nou ka mandé Pou rèspé nou ka mandé onfwapoutout 

Katòz Févriyé Senkanndé*
Lafwans ka fété Sen Valanten é ouvriyé agrikòl Gwadloup Fizi fwansé malad an-nou
Oblijé vin bo nou
Tchouyé nou
Mi lanmou, mi ! 

Lanmou kolonyal… Kinon a-yo ? 

Capitolin* Cerdo* 

Dernon*
Florence Dulac-Marignan*, 

On fanm ansent gwovant 

É tala ki pa tini non-la*
Tala yo tchouyé an vant a manman-y la 

Kann an flè Gadé, men gadé 

Gadé jan flèch a kann ka fè ganm
Si fétay a tonm a Nèg a kann senkanndé 

Kann an flèch Gadé, men gadé 

Gadé jan flèch a kann ka fè ganm
Si fétay a mémwa a Gwadloupéyen ! 

“Févriyé 1952“ Tikrazi adan Nèg Mawon (paj 59-62) Krèy poèm a M’BITAKO – ISBN 979-10-93956-06-0 

Asi bik-entènèt a TheBookEdition.com
M’BITAKO mbitako@hotmail.com 

ccnfirst.COM

Bienvenue sur le portail

Actualité, Événements,
Bons plans des Îles du Sud
Les acteurs du développement
de la Guadeloupe de demain.
Le festival de la
bande-dessinée et du manga .
Portail Caribéen
Média et Com